Spelet som hjälper elever att nå målen i matte, NO, teknik med hållbar utveckling som tema

Grow Planet är en spelbaserad blandad lärandemiljö för NO, TEKNIK, MATEMATIK, BILD och HÅLLBAR UTVECKLING i åk 1-6. Grow Planet engagerar elever i en motiverande kontext som sätter hållbar utveckling i centrum, och som läraren kontrollerar genom ett LMS fyllt med förslag på lektionsplaneringar och aktiviteter.

Prov Spela

Engagerade elever som når målen

Grow Planet är en engagerande och motiverande lärmiljö. Den hjälper till att göra teknik och vetenskap relevant och begripligt för eleverna som enklare når lärandemålen.

HÅLLBAR UTVECKLING I CENTRUM FÖR LÄRANDE

Lärande för hållbar utveckling bör vara en central del på varje skola. Grow Planet gör hållbarhetsfrågor begripliga genom ämnesintegration och problemlösning.

KRAFTFULLT LMS INTEGRERAT MED SKOLON, MICROSOFT OCH GOOGLE

Grow Planet har ett kraftfullt LMS kopplad till svensk läroplan. Lärare får en god överblick av elevernas utveckling. Integrerat med Skolon, Microsoft och Google.

Eleverna får en tydlig helhetsbild av hur världen hänger ihop när de använder sina kunskaper och färdigheter i Grow Planet.

Tomas Jaakkola, klasslärare ÅK 3, Karamalmens skola, Esbo, Finland

Dessa former av problemlösning i en verklighetsbaserad kontext är unika och eleverna blir motiverade av att få prova sina vingar i spelvärlden.

Urban Kjellén, fritidspedagog ÅK 3, Björngårdsskolan, Stockholm

Våra licenser

Klass

Upp till 35 spelare
Introduktionspris: 995 kr/år

Skola

Introduktionspris: 4 495 kr/år

Huvudman

Pris enligt offert

GROW PLANETS NYHETSBREV

GRO PLAY
Magnus Ladulåsgatan 39, Stockholm 

© 2020 Gro Play AB