VÅGA MISSLYCKAS OCH LÄR GENOM
ATT GÖRA OCH REFLEKTERA

Du har fria händer att experimentera, misslyckas, försöka igen, reflektera, hitta lösningar och slutligen lyckas.

Observera att uppgifterna för närvarande endast kan utföras från en webbläsare på en dator.

PROGRAMMERING

Skörda morötter – Plocka upp kodningsfärdigheter och programmeringslogik.

OBS! Se anvisningarna ovan för att förstå hur du interagerar med spelet.

FYSIK

Laga sågverket – Fördjupa lärandet och skapa energi i klassrummet.

OBS! Se anvisningarna ovan för att förstå hur du interagerar med spelet.

FYSIK

Kombinera krafter – Utmana din förståelse av Newtons rörelselagar.

OBS! Se anvisningarna ovan för att förstå hur du interagerar med spelet.