Game-based learning, STEM education, sustainable development, environmental science, mathematics, technology, student engagement, learning goals, relevance, understanding, problem-solving, curriculum integration, teacher control, lesson planning, educational activities, central focus, school curriculum, learning management system (LMS), student progress, Schools, interactive learning, motivating context, Swedish curriculum, STEAM learning, STEAM, adapting schools to the demands of the 21st century education, STEAM skills, future competencies, information literacy, transferable skills, coding for kids, lifelong learning, joyful learning, developing grit, dare to fail and learn from mistakes, growth mindset, sustainable mindset, climate change, integrating sustainability issues into education, connections to the real world, problem-based learning, experimental learning, active learning, interdisciplinary, positive impact on the learning process, learning objectives, meaningful learning, motivation for learning, eliminating the gender gap in STEM, edtech, digital learning environment, environment, energy, programming, computer, flipped learning, simulation, immediate feedback, computational thinking, creativity, measurable learning outcomes, natural science, science, technology, construction,Social responsibility, flipped classroom.

Spelbaserat lärande, STEM-utbildning, hållbar utveckling, miljövetenskap, matematik, teknik, elevernas engagemang, lärandemål, relevans, förståelse, problemlösning, läroplansintegration, lärarkontroll, lektionsplanering, pedagogisk verksamhet, centralt fokus, skolans läroplan, lärande ledningssystem (LMS), elevframsteg, Skolor, interaktivt lärande, motiverande sammanhang, svensk läroplan, STEAM-lärande, STEAM, anpassning av skolor till kraven från 2000-talets utbildning, STEAM-färdigheter, framtida kompetenser, informationskompetens, överförbara färdigheter, kodning för barn, livslångt lärande, glädjefyllt lärande, utveckla grus, våga misslyckas och lära av misstag, tillväxttänkesätt, hållbart tänkesätt, klimatförändringar, integrering av hållbarhetsfrågor i utbildning, kopplingar till den verkliga världen, problembaserat lärande, experimentellt lärande, aktiv lärande, tvärvetenskapligt, positiv inverkan på inlärningsprocessen, lärandemål, meningsfullt lärande, motivation för lärande, eliminering av könsgapet inom STEM, edtech, digital inlärningsmiljö, miljö, energi, programmering, dator, flipped learning, simulering, omedelbar feedback, beräkningstänkande, kreativitet, mätbara läranderesultat, naturvetenskap, vetenskap, teknik, konstruktion ,Socialt ansvar, flippat klassrum.

Grow Planet - lära hemma

Testa gratis i 7 dygn

Första gången du startar en ny prenumeration får du automatiskt tillgång till 7 dagar av gratis spel och lärande.

app-store-badge-sv
google-play-badge-sv

Prenumerationer

Månadsvis

29 SEK / månad

Årsvis

199 SEK / år

Kliv in i Grow Planets värld; en banbrytande, spelbaserad lärandeupplevelse för barn i årskurs 1–6.

Ge dina barn den fördel de förtjänar genom att välja Grow Planet – där lärande, äventyr och hållbara metoder möts, och allt backas upp av finska och svenska lärares expertis.

Grow Planet gör vetenskap, teknik, konst och matematik (STEAM) oemotståndligt roligt, engagerande och relaterbart. Denna unika plattform har utvecklats i samarbete med lärare och elever från Finland och Sverige och har noggrant finjusterats i riktiga klassrumsmiljöer för maximal effektivitet.

Grow Planet lyfter traditionella inlärningsmetoder genom att ta med unga elever på spännande äventyr, där de utforskar och experimenterar för att lösa verkliga utmaningar. Till skillnad från andra plattformar kopplar Grow Planet STEAM-ämnen samman med vardagliga scenarier, vilket skapar en djup känsla av syfte och engagemang i ditt barns utbildning. Med Grow Planet kan alla barn frigöra sin fulla potential och utmärka sig i dessa kritiska kunskapsområden.


Denna miljömedvetna läromiljö betonar inte bara vikten av hållbar utveckling utan ger också ditt barn hållbara, miljövänliga miljöer som gör lärandet både spännande och ansvarsfullt. Gå med i revolutionen och stärk morgondagens innovatörer och problemlösare med Grow Planet, det oförglömliga valet för STEAM-inlärning.

Avbryt din prenumeration när som helst.

Prenumerationen förnyas automatiskt, såvida inte automatisk förnyelse avaktiveras minst 24 timmar innan en ny period börjar.

Testa Grow Planet gratis i 7 dygn
app-store-badge-sv
google-play-badge-sv