P.g.a den rådande covid-19-situationen, och att vissa skolor tillfälligt bedriver undervisning på distans, erbjuder vi alla användare gratis licens för Grow Planet t.o.m. juli 2020. Registrera dig här!

NO, TEKNIK, MATEMATIK, BILD I EN HÅLLBAR VÄRLD

Grow Planet är en spelbaserad blandad lärandemiljö för NO, TEKNIK, MATEMATIK, BILD och HÅLLBAR UTVECKLING i åk 1-3. Grow Planet engagerar elever i en motiverande kontext som läraren kontrollerar genom ett LMS fyllt med förslag på lektionsplaneringar och aktiviteter.

Engagerade elever

Grow Planet är en engagerande och motiverande lärmiljö. Den hjälper till att göra teknik och vetenskap relevant och begripligt för eleverna.

ETT KRAFTFULLT LMS

Grow Planet har ett kraftfullt LMS kopplad till svensk läroplan. Lärare får en god överblick av elevernas utveckling samt, tillgång till en mängd lektionsplaneringar och aktiviteter.

Plug and play

Det är enkelt att använda Grow Planet. Inga krångliga serverinstallationer. Bara ett login. Grow Planet fungerar på iOS, Android och på webben.

GROW PLANETS NYHETSBREV

GRO PLAY
Medborgarplatsen 3, Stockholm 

© 2019 Gro Play AB