STEAM-utbildning

STEAM-utbildning är ett tillvägagångssätt för undervisning och lärande som kombinerar vetenskap, teknik, konst och matematik för att vägleda elevernas frågor, diskussioner och problemlösning. Utbildningsexperter säger att STEAM-utbildning handlar om mer än att bara utveckla praktiska färdigheter. Det hjälper också eleverna att utveckla förmågan att:

  • Ta genomtänkta risker
  • Delta i meningsfulla lärandeaktiviteter
  • Bli motståndskraftiga problemlösare
  • Omfamna och uppskatta samarbete
  • Arbeta igenom den kreativa processen

Genom STEAM får eleverna möjlighet att vara nyfikna elever som söker kreativa lösningar på frågor som de inte bara kan söka efter online, vilket leder eleverna att utveckla de mjuka och hårda färdigheter som krävs för att lyckas i vidare utbildning och i sina karriärer. Det har blivit så populärt att det till och med nu finns en årlig nationell STEAM-dag för att uppmuntra elever att bli nyfikna på naturvetenskap, matematik och konstaktiviteter.

STEAM vs STEM

Även om de liknar varandra är STEAM- och STEM-utbildning inte utbytbara termer. Medan STEAM använder samma koncept som STEM, innehåller STEAM också konst och ibland humanistiska läroämnen. Lärare säger dock att det inte gör det till en STEAM-lektion att bara lägga till konst och hantverk i ett STEM-projekt eller att få projektet att ”se vackert ut”.

Istället måste konsten integreras i lektionen så att eleverna kan se hur varje relevant disciplin ansluter och fungerar tillsammans. Detta gör att eleverna kan utveckla och använda färdigheter som är naturligt inbäddade i konst och humanistiska ämnen, inklusive empati, kreativitet och kommunikation.

Faktum är att forskning visar att studenter som deltar i kreativa program visar:

  • Avancerat tänkande
  • Kunskaper om att hantera stress
  • Ökad självkännedom
  • Sociala färdigheter som lagarbete, kommunikation, självförtroende, självständighet och motivation
  • Förmåga att bygga kontakter med sitt samhälle

Det finns en viss debatt om huruvida konstutbildning ska inkluderas i program som främjar naturvetenskap, teknik, och matematik. Vissa STEM-anhängare tror att inkludering av konst tar bort från de andra kärnämnena. Många STEAM-anhängare anser att konsten inte bör förbises och känner att konsten förbättrar den övergripande inlärningsupplevelsen genom att lägga till ännu mer kreativitet i mixen.

GrowPlanetImage5
GrowPlanetImage6

Betydelse

En stor del av utbildningssystemets funktion är att förbereda eleverna för framtidens arbetskraft.

Det är därför STEAM-utbildning är så viktig. Eleverna utforskar genom nyfikenhet, lek och praktiskt lärande. Och vem vet? Det de hittar kan leda till nästa framväxande STEAM-karriär. Den utmanande delen är att många STEAM-karriärer alltid utvecklas, och även om vi inte kan förutsäga framtiden för jobb, kan vi hjälpa till att förbereda eleverna med de kunskaper och färdigheter de behöver för att lyckas med dessa jobb.

Hela poängen med STEAM är att inspirera till undersökning och nyfikenhet; att ge eleverna möjlighet att ställa tankeväckande frågor som främjar kreativitet och utforskning, och att koppla deras problemlösning till verkliga lösningar. Med STEAM är inget ämne och ingen student utesluten.

Och när det görs på rätt sätt har forskning visat vilken inverkan STEAM kan ha på elevernas framgång, från ökad naturvetenskap till ökad läskunnighet och matematikkunskaper.