Därför är STEAM så viktigt idag

Därför är STEAM så viktigt idag

Som lärare är du ansvarar för att ge dina elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara sig i livet. Ett av de viktigaste undervisningskoncepten idag är STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). STEAM kombinerar naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, bild och matematik för en holistisk lärandeupplevelse och förbereder elever för utmaningar i en snabbt föränderlig värld. Det här blogginlägget kommer att beskriva varför STEAM är så viktigt idag och hur enkelt du kan implementera det i din undervisning. Det finns flera anledningar till varför
Det finns flera anledningar till varför STEAM är så viktig i dag:

Förbereder eleverna för morgondagens jobb

Världen förändras snabbt och framtidens jobb kommer att kräva en mängd olika färdigheter. STEAM förbereder eleverna för dessa jobb. Många av de snabbast växande och bäst betalda jobben kräver STEAM-kompetenser.

Uppmuntrar kreativitet och innovation

STEAM uppmuntrar eleverna att tänka kreativt och skapa lösningar på problem. Genom att arbeta ämnesöverskridande kan eleverna närma sig utmaningar från flera olika håll och utveckla lösningar som inte skulle vara möjliga med en enda ämnesdisciplin.

Främjar kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga

STEAM lär eleverna att tänka kritiskt för skapa lösningar. Genom att delta i praktiska aktiviteter lär sig eleverna att analysera information, fatta beslut och lösa problem på ett strukturerat och logiskt sätt.

Roligt och engagerande

STEAM är roligt och engagerande för elever i alla åldrar. Genom att använda praktiska aktiviteter kan eleverna utforska nya koncept och idéer på ett roligt och intresseväckande sätt.

Ökar mångfalden och jämlikheten inom den tekniska och naturvetenskapliga sektorn  

Genom att se till att alla, inklusive de i grupper som har varit underrepresenterade tidigare inom sektorn, får tillgång till STEAM-lärande kan positiva lärandeupplevelser uppmuntra elever att vilja fortsätta inom fältet.

Börja enkelt med STEAM redan nu

Det har skrivits mycket om varför undervisningen måste genomgå en genomgripande förändring. Denna omvandling kommer dock att ta tid. Grow Planet handlar om att göra det enkelt för skolor att erbjuda framtidsinriktat STEAM-lärande redan nu.