Fördelarna med spelbaserat lärande i STEM*-undervisningen

Fördelarna med spelbaserat lärande i STEM*-undervisningen:
Resultat från vetenskaplig forskning

Tycker du att digitala lärande spel är ett effektivt verktyg i undervisningen? Tror du att lek och spel inte bara är det roligaste utan också det mest effektiva sättet att lära sig? I så fall är du inte ensam! Vi är många som delar denna uppfattning, och den goda nyheten är att det finns en mängd forskning som stöder den. I det här blogginlägget kommer vi att undersöka varför spelbaserat lärande är ett värdefullt verktyg i klassrummet och varför det bör ingå i dina lektionsplaner för naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik (*STEM – Science, technology, engineering, and mathematics). Så om du är redo att lära dig mer om fördelarna med att integrera spelbaserat lärande i din undervisning i MA/NO/TK, läs vidare! Vi har sammanställt en samling studier nedan, speciellt för dig!

Effects of digital game-based STEM education on learning achievement: A meta-analysis 
Denna metaanalys har kombinerat resultaten från 33 studier för att undersöka hur digitalt spelbaserad STEM-undervisning påverkar inlärningsresultaten. De drog slutsatsen att spelbaserat lärande är en lovande pedagogisk metod för att förbättra inlärningsvinsterna i STEM-ämnena. I studien betonas att spel kan vara ett kraftfullt motivationsverktyg för att hjälpa elever att uppskatta inlärning av ny kunskap samt behålla den.
Läs mer > 

An Exploratory Multiple Case Study About Using Game-Based Learning in STEM Classrooms
En explorativ studie om användning av spelbaserat STEM-lärande. I denna studie undersöktes hur spelbaserat lärande (GBL) påverkar elevernas betyg och beteende i STEM-klasser samt hur lärare känner inför att använda spel i sin undervisning. Forskningen omfattade testresultat från 101 elever och feedback från fyra STEM-lärare. Resultaten visade att elevernas prestationer förbättrades och att deras beteende blev mer positivt när GBL användes. Lärarna ändrade också sin syn på GBL efter att ha införlivat spel i undervisningen.
Läs mer >

The impact of serious games in mathematics fluency: A study in Primary Education 
Denna studie analyserade effekten av att använda lärospel i grundskolan, särskilt på matematisk färdighet, variabler för spelifiering och lärarerfarenhet. Resultaten visade en signifikant förbättring av matematisk färdighet i experimentgruppen som använde lärospel jämfört med kontrollgruppen. Strategin för spelifiering visade sig främja ännu bättre framsteg. Studien visade också att erfarna lärare uppnådde bättre resultat när det gäller matematisk läskunnighet än nybörjarlärare, vilket utmanar tidigare arbete om generationsbarriärer hos lärare. Sammantaget tyder resultaten på att lärospel utformade för skolmiljöer har potential att förbättra inlärningsresultaten.
Läs mer >

Using an Online Serious Game to Teach Basic Programming Concepts and Facilitate Gameful Experiences for High School Students 
I den här studien undersökte forskarna hur effektivt det är att använda pedagogiska spel för att lära ut programmeringskoncept till gymnasieelever. De undersökte också om könstillhörighet påverkade inlärningsresultaten. Eleverna delades in i två grupper: en kontrollgrupp och en försöksgrupp som använde spelbaserat lärande. Efter experimentet hade eleverna i försöksgruppen högre poäng på eftertestet  samt rapporterade en positiv upplevelse av de pedgogiska spelen. Det fanns ingen signifikant skillnad i inlärningsresultat mellan manliga och kvinnliga studenter. Därför tyder denna studie på att pedagogiska spel kan vara ett effektivt och roligt verktyg för att lära ut grunderna i programmering till gymnasieelever, oavsett kön.
Läs mer >

Game-based learning has good chemistry with chemistry education: A three-level meta-analysis
I denna metaanalys granskade forskarna 34 studier och 842 artiklar för att kartlägga den övergripande effekten av spelbaserat lärande (GBL) i kemiundervisning på kognitiva, motiverande och emotionella resultat jämfört med andra metoder. Forskarna fann att GBL har potential att ta itu med utmaningarna i kemiundervisningen genom att använda viktiga spelelement, såsom interaktivitet, utmaningar, spel och återkoppling, i speldesignen. Dessa element kan ta itu med utmaningarna såsom låga prestationer, motivation och känslor. Forskarna drog slutsatsen att GBL är ett lovande verktyg för att förbättra inlärning och motivation i kemiutbildningen. 
Läs mer >

Är du intresserade av att testa ett lärandespel i NO, teknik och matematik efter att ha sett dessa resultat?  Kolla in Grow Planet och starta en 30-dagars gratis provperiod idag. 
Testa gratis >